Showing 1–40 of 41 results

Những Mẫu Tượng Phật Được Yêu Thích Nhất

Hình ảnh các vị Phật Quan Âm, Phật A Di Đà nhân từ, hiện hậu đã ăn sâu vào văn hóa dân gian và tín ngưỡng của người dân Việt Nam. Tượng Phật là biểu tượng và hiện thân của những điều lành, những điều tốt đẹp, giúp con người hướng đến cái thiện, cứu độ con người qua mọi khó khăn của cuộc sống. Văn hóa thờ cúng tượng Phật, trưng bày tượng các vị Phật trong nhà đã trở thành văn hóa của rất nhiều gia đình Việt. Ngoài những giá trị thẩm mỹ, tượng phật còn giúp đem đến những điều may mắn, bình an cho gia chủ.

400.000
2.000.000
450.000