Hiển thị kết quả duy nhất

Cóc Ngậm Tiền Thu Hút Tài Lộc ( Thiền Thừ )

Cóc ngậm tiền phong thủy ( thiền thừ ) là linh thú chủ trì việc tài lộc rất linh thiêng. Về mức độ màu nhiệm nó chỉ đứng sau linh thú hàng đầu là cặp tỳ hưu. Về sự gần gũi, lành mạnh thiềm thừ luôn chiếm vị trí hàng đầu.

Người Á Đông cho rằng thiềm thừ luôn đem lại may mắn và tiền của cho người chơi. Điều này xuất phát từ sự tích về thiềm thừ phong thủy. Chuyện rằng xưa kia thiềm thừ vốn là yêu quái, sau được thu phục mà hối cải.