Hiển thị kết quả duy nhất

1.300.000
2.000.000
450.000